LCMP Technician – Puurs

Introduction

Deze functie is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren en rapporteren van analyses op inkomende materialen, zijnde componenten.

Function

1. Controle testen op inkomende componenten:
De uit te voeren testen omvatten de fysische en functionele testen op inkomende materialen zijnde componenten.

De gebruikte technieken / type testen zijn ondermeer (niet limiterend) : •Color key en identificatie testen
•Dimensionele testen, oa gebruik makend van Quick Image·toestel, verschillende interne micrometers, schuifmaten, krachtschuifmaten, …
•Functionele test en (bv. lektest, droprate test, … )
•Assembleringstesten
De type stalen of type dossiers zijn ondermeer (niet limiterend): •Routine stalen
•AOA stalen
•Stabiliteitsstudies
•In use studies
•Shelf-life studies
•EU release dossiers (extra administratieve verwerking vereist)
Type componenten/devices zijn ondermeer (niet limiterend): •Vials, Act-o-vials, rubber stoppers, plungers, …
Type systemen nodig voor de analyses en rapportering zijn ondermeer (niet limiterend): •LIMS, Quick Image Software, Excel, PDOCS, afwijkingen systeem, …

2. Teamworktaken:
De Incoming Control Technician draagt actief bij tot allerhande activiteiten m.b.t. autonome teamwerking:
•De Incoming Control Technician definieert en implementeert verbetervoorstellen in zijn/haar expertisedomein.
•De Incoming Control Technician ziet er op toe dat zijn/haar werkplek ordelijk en net achtergelaten wordt. Hij/zij kent de geldende veiligheidsvoorschriften en leeft deze ten allen tijde na. Hij/zij zal onveilige situaties melden aan de verantwoordelijke personen.
•De Incoming Control Technician neemt actief deel aan bet werkoverleg en levert relevante input bij het opstellen/aanpassen van de planning. Hij/zij respecteert de gemaakte planningsafspraken en stelt zich flexibel op in het realiseren van de gestelde doelen voor bet team.
•De Incoming Control Technician neemt actief deel aan teammeetings en werkoverleg. Hij/zij respecteert hierbij de gemaakte afspraken en informeert zijn/haar collega’s/leidinggevende tijdig over problemen m.b.t. de algemene teamwerking, het praktisch werk, ….
•De Incoming Control Technician beschikt over de nodige technische kennis m.b.t. de methoden en technieken waarvoor hij/zij getraind is. De Incoming Control Technician geeft training aan collega’s.
•Hij/zij staat open voor verandering en weet zijn/haar capaciteiten optimaal te benutten met als doel zich steeds verder te ontwikkelen in domeinen waarmee hij/zij minder vertrouwd is
•De Incoming Control Technician werkt zelfstandig, accuraat en nauwkeurig en volgt strikt de voorgeschreven analysemethodes. Hij/zij zal eventuele onjuistheden en onvolkomenheden identificeren en melden. Hierin draagt de Incoming Control Technician een grote verantwoordelijkheid aangezien het niet identificeren en/of melden van kwaliteitsissues op componenten of referentiestalen aanleiding kan geven tot rejects. Hij/zij handelt strikt volgens de kwaliteitsverklaring en streeft een right first time kwaliteit in zijn/haar werk na.
•De Incoming Control Technician interpreteert de resultaten op een correcte manier en rapporteert deze volgens de voorgeschreven goede documentatiepraktijken. Hij/zij is in staat om zelfstandig een afwijking op te stellen bij afwijkende resultaten.

Requirements

– Zelfstandig en probleemoplossend werken
– Nauwkeurig en nauwgezet werken volgens GMP voorschriften en volgens werkinstructies
– Talenkennis: Nederlands en (basis kennis) Engels
– Kritische en kwaliteitsgerichte ingesteldheid
– Basiskennis van Office Programma’s (Word, Excel, Outlook)
– Vaardigheden om specifieke software te leren gebruiken voor bepaalde taken (LIMS, specifieke besturingssoftware van toestellen, … )
– Zin voor teamwerk en organisatie

Offer

• Uitdagende projecten die overeenstemmen met uw kennis en ervaring
• Een team dat U ondersteunt
• Een contract met een goed salaris en leuke voordelen maar in de eerste plaats een unieke policy die zorgt voor een persoonlijke opvolging, opleiding en coaching om uw carrière verder te ontwikkelen.

Information

Hilde Vissers| Project Manager Sourcing
T: +32(0)15/79.47.92 | M: +32(0)472/98.26.63
Graaf van Egmontstraat 15/4 | Mechelen
Place de l’université 16 | Louvain-la-Neuve
E : [email protected] | W : www.qpeople.be

Application

Miriam Cobbaert | Business Development Manager
T: +32(0)15/79.47.94 | M: +32(0)472/13.42.85
Graaf van Egmontstraat 15/4 | Mechelen
Place de l’université 16 | Louvain-la-Neuve
E : [email protected] | W : www.qpeople.be

Apply

Return